เกียร์อัตโนมัติ


นิว พีซีเอ็กซ์ ไฮบริด (2561)
ซูมเมอร์-เอ็กซ์ (2562)
นิว คลิก 125ไอ (2562)
นิว คลิก 150ไอ (2562)
นิว ฟอร์ซ่า (2562)
นิว สกูปปี้ ไอ ไลน์ เฟรนด์
นิว สกูปปี้ ไอ คลับ 12
นิว สกูปปี้ ไอ เพรสทีจ
นิว สกูปปี้ ไอ เออร์แบน ทีม
นิว เอดีวี150
นิว พีซีเอ็กซ์150 2563
นิว สกูปปี้ ไอ คูมะมง สเปเชียล อิดิชั่น
ออ นิว ฟอร์ซ่า 350
นิว สกูปปี้ ไอ จูปาจุ๊ปส์
ออ นิว สกู๊ปปี้
ออ นิว พีซีเอกซ์ 160
ออ นิว พีซีเอกซ์ 160 อีเอชอีวี
นิว ลีด 125
นิว พีซีเอ็กซ์ ไฮบริด (2561)
ซูมเมอร์-เอ็กซ์ (2562)
นิว คลิก 125ไอ (2562)
นิว คลิก 150ไอ (2562)
นิว ฟอร์ซ่า (2562)
นิว สกูปปี้ ไอ ไลน์ เฟรนด์
นิว สกูปปี้ ไอ คลับ 12
นิว สกูปปี้ ไอ เพรสทีจ
นิว สกูปปี้ ไอ เออร์แบน ทีม
นิว เอดีวี150
นิว พีซีเอ็กซ์150 2563
นิว สกูปปี้ ไอ คูมะมง สเปเชียล อิดิชั่น
ออ นิว ฟอร์ซ่า 350
นิว สกูปปี้ ไอ จูปาจุ๊ปส์
ออ นิว สกู๊ปปี้
ออ นิว พีซีเอกซ์ 160
ออ นิว พีซีเอกซ์ 160 อีเอชอีวี
นิว ลีด 125